MATEMATIKA FANINI O’RGANISHDA FANNI O’QITISHNING METODIKASI

Main Article Content

Olimova Mohidil Islomjonovna

Аннотация:

Ushbu maqolada matematika fanini o‘qitishning metodikasi, mazmuni va vazifalari haqida ma’lumotlar keltirilgan.Matematika fanini rivojlanish bosqichlari va bugungi kunda matematika fanini o‘qitish uslubiyati tahlili yoritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Olimova , M. (2023). MATEMATIKA FANINI O’RGANISHDA FANNI O’QITISHNING METODIKASI. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(3), 53–57. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/14529

Библиографические ссылки:

Matematika o‘qitish metodikasi.S.Alixonov. Toshkent. “Cho‘lpon” 2011.

“Matematika va informatika o‘qitish metodikasi” fanidan o‘quv-metodik

majmua.J.O‘Muxammadiyev.Toshkent.2019.

M.E. Jumayev “Matematika o’qitish metodikasi”. Toshkent. “O‘qituvchi”.