«Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.

Опубликован: 2024-03-05

MEXATRONIKA VA MASHINASOZLIKDA SUN’IY INTELLEKT TEXNALOGIYALARINING O’RNI VA AHAMIYATI

Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li, Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi , Negmatova Sevinch Ergash qizi

4-6

2024-03-13

ИММУНОПАТОГЕНЕЗ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ

Садыкова Асия Маратовна

7-9

2024-03-25

TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI

O‘ktamov Madadjon, Musurmanova Yayra, Toshpo‘lotova Jasmina

10-12

2024-03-31

KUNDALIK HAYOTIMIZDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR

Jalilova Sevinch Bahriddin qizi, Yusupova Marjona Avaz qizi, Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

13-17

2024-03-31