MINTAQANING BYUDJET SALOHIYATI

Main Article Content

Yusupov Fayzulla Yoqubovich

Аннотация:

Mintaqaning moliyaviy salohiyati (MMS) tarkibi uning tarkibiy potentsiallari bilan belgilanadi.  Bu ichki omillar: Mintaqa byudjet salohiyati (MBS), moliya-kredit tizimining mablag'lari (MKTB), mintaqada ro'yxatdan o'tgan xo’jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy imkoniyatlari, aholining moliyaviy resurslari (AMR) va tashqi investitsiyalar va qarzlar (TIva Q) tashkil qildi.

Article Details

Как цитировать:

Yusupov , F. . (2023). MINTAQANING BYUDJET SALOHIYATI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(13), 4–6. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/22693