JOY NOMI BILAN BOG’LIQ TIBBIY EPONIMLAR

Main Article Content

Nuriddinova Shaxnoza Kaxorovna

Аннотация:

Ushbu maqolada, eponimlarning joy nomlari bilan bog’liq ma’no turlari, ularning kelib chiqish tarixi haqida fikr yuritilgan. Turli zamon va makondagi eponimlarning tasnifi, izohi keltirilgan.  Joy nomi bilan bog’liq eponimlarda xalqning tarixi, madaniyati va milliy xususiyatlari aks etadi. Shu bilan birga bunday eponimlar kasallik va uning alomatlarini yaqindan o’rganish va kerakli ma’lumotlarga ega bo’lish jarayonini osonlashtiradi.

Article Details

Как цитировать:

Nuriddinova , S. . (2023). JOY NOMI BILAN BOG’LIQ TIBBIY EPONIMLAR. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(13), 10–12. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/22765

Библиографические ссылки:

Mailova K.L., Kuybisheva O.P. Tibbiy ingliz terminologiyasida eponimlar. Maqola. Buxoro: Медицина и образавание, 2018. –B. 125

Xoliqov P.X., Qurbonov Q.A., Daminov O.A., Tarinova M.V. Tibbiy biologiya va genetika. –T.: Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi, 2022. –B. 73.

Zakirxodjayev A. Yuqumli kasalliklar. Toshkent: Cho’lpon, 2011. –B.57

https://uz.wikipedia.org/wiki/Siam_egizaklari

Извекова Ф .Т., Грищенко В. Е., Пуртов С .А., Эпонимы в медицинской терминологии Медицина и образование в Сибири. 2014. № 3.-12