KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ NORMALARI VA KONSTITUTSIYAVIY INSTITUTLARI FAOLIYATI

Main Article Content

Saltanat AKILBEKOVA

Аннотация:

Konstitutsiyaviy huquq normalari va institutlari demokratik jamiyat barqarorligi va faoliyatini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur muassasalar faoliyati konstitutsiyaviy tamoyillarga rioya etilishini ta’minlash, fuqarolar huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada konstitutsiyaviy huquq normalari va institutlarining faoliyati va ularning demokratiyaga ta'siri ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot usullari adabiyotlarni ko‘rib chiqish, amaliy tadqiqotlar tahlili va soha mutaxassislari bilan suhbatlar bo‘ldi. Olingan natijalar konstitutsiyaviy huquq normalari va institutlarining faoliyati qonun ustuvorligini ta’minlash, fuqarolar huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi.

Article Details

Как цитировать:

AKILBEKOVA, S. . (2023). KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ NORMALARI VA KONSTITUTSIYAVIY INSTITUTLARI FAOLIYATI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(13), 19–21. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/22954

Библиографические ссылки:

Mirzaev A. O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDTU, 2000. – 328 b.

Tursinbaev, M., & Rustem, O. (2023). IJRO HOKIMIYATI ORGANLARI TIZIMINING ASOSIY BO ‘G ‘INI SIFATIDA VAZIRLIKLARNING EKOLOGIK DAVLAT BOSHQARUVI SOHASIDAGI VAKOLATLARI. SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI, 2(7), 31-35.

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 14.04.1999 yildagi 763-I-son // URL: https://lex.uz/uz/docs/-11360