BIOTIBBIYOTDA TADQIQOTLAR ETIKASI VA BIOETIKA

Main Article Content

Z.Abduazimova

Аннотация:

Dunyidagi har bir xalqning yoki millatning o’ziga xos axloqi va qadriyatlari bilan bir qatorda umumbashariy axloq me’yorlari ham borku bunday axloq me’yorlari jamiyatning umumiy taraqqiyotiga o’zining ta’sirini ko’rsatmasdan qolmaydi. Axloqning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, u odamlarning harakatlariga korsatma bo’lib xizmat qiladi.

Article Details

Как цитировать:

Abduazimova, Z. (2023). BIOTIBBIYOTDA TADQIQOTLAR ETIKASI VA BIOETIKA. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(13), 36–38. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/23224

Библиографические ссылки:

N.M.Yuldashev. Bioetika. T-2018.22-b.

В.Ушаков.Биоэтика. ст-10. Москва-2016.

С.А.Давтян. «Биоэтика» стр-24 «Ереван» 2013

https://knife.media/bioethics-wars/