SOXTA TADBIRKORLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK

Main Article Content

Ravshanov Surat Botir o‘g‘li

Аннотация:

Mazkur maqolada soxta tadbirkorlik jinoyatini sodir etgan yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan jinoiy jazolar, jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaruvchi holatlari haqida to'xtalib o'tilgan.

Article Details

Как цитировать:

Ravshanov , S. . (2023). SOXTA TADBIRKORLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(13), 39–42. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/23305

Библиографические ссылки:

B.Ibratov tadbirkorlik huquqi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilganTOShKENT-“MOLIYa”-2001.

Bankrotlik to'g'risidagi qonun 1994 y lex.uz.

Tadbirkorlik huquqi (maxsus qism) O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan TOShKENT 2002.

Jinoyat kodeksi. lex.uz.

Mualliflar jamoasi tomonidan M.H.Rustambayevning umumiy tahriri ostidagi “O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar” - T.: «TDYuI» nashriyoti, 2010.

Rustambayev M.H. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism. 4-jild: Jinoyat to‘g‘risida ta'limot. OTM uchun darslik. – T.: «TDYuI» nashriyoti, 2010.

Xodjaeva M., Saidmurodov.Sh.I

“SUN’IY INTELEKT YORDAMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGIGA BO‘LGAN TAHDIDLARNI OLDINI OLISH”. Математик физика ва математик моделлаштиришнинг замонавий муаммолари Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. 3-4 декабрь 2021-йил. Қарши – 2021 тўплами

Xodjaeva M.

“Globallashuv jarayoni va axborot xavfsizligi”. O ‘zbeiston xalqaro islom akademiyasi, // Axborot xavfsizligi sohasida raqamlashtirish muammolari va istiqbollari, Toshkent, 2022.

Ходжаева М.

“ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ”. «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA журнал. Переяслав Хмельницкий ВЫПУСК 4(84) Часть 1. 04.2022

Xodjaeva M.

“ADIBLAR XIYOBONI” WEB SAYTINI ISHLAB CHIQISHDA MA‘LUMOTLAR BAZASI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI. O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Islom tafakkuri, Islom tafakkuri (maxsus son) 2021. ISSN 2181-9572

Xodjaeva M.

“Masofaviy ta’limni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi”. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 6.702 www.in-academy.uz

Ходжаева М.

“Основные направления цифровой трансформации системы высшего образования в Республике Узбекистан”. Влияние цифровой трансформации на подготовку кадров, развитие экономики и бизнеса. Махачкала 2022. Издательство ДГУ, 2022. -224с.

Ходжаева М.

Тенденции и возможности развития цифровых технологии в республике узбекистан в эпоху глобализации. Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации. Сборник научных трудов XVI Ьуждунардной научной-практической конференции. Г.Белгород, 27 октябрь.2022.

Ходжаева М.

“APPLICATION OF XML TECHNOLOGY FOR DATA DESIGN”. ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал. Год: 2020, том: 10, выпуск: 6.1681-89

Ходжаева М.

“Применение интеллектуальнқх систем в процессе обучения студентов в ВУЗах”. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ.Материалы международной научно-практической онлайн – конференции приуроченной к 15-летию филиала и в честь академика В.Б. Кудрявцева Филиал Московского Государственного университета им.Ломоносова 24 декабря 2021 г.

Ходжаева М.

“Современные аспекты информационной безопасности в условиях цифровизации международной торговле.” Научно-практическая конференция с международнқм участием “Цифровые технологии в международной торговле”. Москва, МГИМО, 12.05.2022