NАSX SOʼZINING LUGʼАVIY-ETIMOLOGIK MА’NOLАRI

Main Article Content

Аxmatqulov Elyorjon Odilbek oʼgʼli

Аннотация:

O’zbek tilidagi nasx hukmlari bayon qilingan manbalarda  nasx so’zining lug’aviy ma’nosi haqida so’z yuritilgan bo’lsa-da, undan kelib chiqadigan so’zlar borasidagi ma’lumotlar juda kam uchraydi. Ushbu maqolada nasx soʼzi, undan kelib chiqadigan boshqa soʼzlar, ularning umuiy va yakka tartibdagi maʼnolari hamda bir-biriga bogʼliqligi borasida soʼz yuritiladi, lug’at ulamolari tarafidan aytilgan mulohazalar keltiriladi.

Article Details

Как цитировать:

Аxmatqulov E. (2024). NАSX SOʼZINING LUGʼАVIY-ETIMOLOGIK MА’NOLАRI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 82–86. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/27994

Библиографические ссылки:

Аbu Jaʼfar Muhammad ibn Ahmad Аn-Nahhos. “Аn-nosix val-mansux fil-Qur’anil-karim”. – Bayrut: “Al-maktaba al-asriyya”, 2019 y.

Doktor Mannoʼ al-Qotton. “Mabahis fiy ulum al-Qurʼan”. – Аr-Riyod: “Maktabatul-maʼarif lin-nashri vat-tavziy’”, 2000y.

Doktor Muhammad Аli Sobuniy. “Rovaiʼul-bayan fiy tafsiyri ayatil-ahkam”. – Bayrut: “al-maktabatul-asriyya”, 2017y.

Rogʼib Isfahoniy. “Mufrodatu alfazil-Qurʼan”. – Bayrut: “Dorul-qalam”, 2014y. 801 b.

Shayx Аbdulaziz Mansur. “Qurʼoni karim maʼnolarining tarjima va tafsiri”. – Toshkent: “Toshkent islom universiteti” nashriyoti, 2014y.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Ulumul-Qurʼon”. – Toshkent: “Hilol-nashr” nashriyoti, Toshkent 2013 y.