КИЧИК ЧАНОҚДАГИ ОПЕРАЦИЯДАН КИЙИН ҲОСИЛ У ЛГАН ИТИШМАЛАР ҚИЗЛАРГА ТАСИРИ

Main Article Content

Рузиева Нодира Хакимовна
Суннатиллаева Севара Абдусаттор қизи
Абулкосимова Дилором Худойбердиевна

Аннотация:

Кичик тос суяги битишмалари – бу операциядан сўнг қўшни органлар ўртасида ҳосил
бўлган бириктирувчи тўқималарнинг хосил бўлиши ва кўпайиши. Улар ингичка
линтелларга ўхшайди. Битишмалар тананинг шикастланишига, инсон танасининг
ички органлари ёки тўқималарининг яллиғланишига ва биринчи навбатда уларни
қоплайдиган ташқи ва ички қобиқларга ҳимоя реакцияси натижасида ҳосил бўлади.
Битишмали жараён ҳар қандай жарроҳлик аралашувдан сўнг пайдо бўлиши ва узоқ
вақт давомида симптомларсиз бўлиши мумкин. Битишмали жараён ички органларнинг
шикастланишига, тўқималарда — бир-бири билан алоқа қиладиган қўшни шиллиқ
юзаларда содир бўлишига олиб келади.

Article Details

Как цитировать:

Рузиева, . Н., Суннатиллаева , . С. ., & Абулкосимова, Д. . (2023). КИЧИК ЧАНОҚДАГИ ОПЕРАЦИЯДАН КИЙИН ҲОСИЛ У ЛГАН ИТИШМАЛАР ҚИЗЛАРГА ТАСИРИ. Наука и технология в современном мире, 2(16), 12–13. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/16075

Библиографические ссылки:

Алев, С. A. ерта динамик лапароскопия ва тубал ҳомиладорлик матнида

операциядан кейинги ёпишқоқликнинг олдини олиш. 2008.

Кулаков, В. I. операциядан кейинги битишмалар матн. 1988.

Матвеев, Ҳ. қорин ичи битишмалар—бир жиддий муаммо (адабиёт шарҳ) матн. /

Ҳ. ЖИ. Матвеев, Д. Y. Арутюнян // ендоскопик жарроҳлик.- 2007.

Бурлев, В. A. Peritoneal битишмалар: патогенездан профилактикагача / Б. A.

Бурлев, Е. D. Дубинская, А. C. гаспаров / / кўпайиш муаммолари. 2009.

Дубинская Е. D. тос қорин битишмалар (ендоскопик хусусиятлари) / Е. D.

Дубинская, А. S. Гаспаров, С. K. Назаров, М. F. Дорфман. 2009.