JINOYATCHILIKNING OLDINI OLISHDA VIKTIMOLOGIK PROFILAKTIKANING AHAMIYATI

Main Article Content

Dauletova Dinara Dauletovna

Аннотация:

Jinoyat uchun jazo bergandan ko‘ra, uning oldini olgan ma’qulligi har qanday
ijobiy qonunchilikning bosh vazifasidir. Hozirgi vaqtda huquqbuzarliklar va boshqa
g‘ayriijtimoiy, salbiy hodisalarga nisbatan qo‘llanilgan «jinoyatchilikning oldini olish»,
«profilaktika qilish», «ogohlantirish», «to‘xtatish», «barham berish» kabi atamalar nafaqat
maxsus adabiyotlarda, balki har xil normativ hujjatlarda ko‘p uchraydi.

Article Details

Как цитировать:

Dauletova , . D. . (2023). JINOYATCHILIKNING OLDINI OLISHDA VIKTIMOLOGIK PROFILAKTIKANING AHAMIYATI. Наука и технология в современном мире, 2(16), 41–42. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/16426

Библиографические ссылки:

www.lex.uz / O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: Huquqbuzarliklar profilaktikasi

to‘g‘risida

Abdurasulova. K.R. Kriminologiya. Toshkent “Adolat” 2007 yil

Axrorov A. va boshqalar Jinoyat-ijroiya kodeksi. T .: O'qituvchi, 2002.-B. 40.

.Ismoilov I., Abdurasulova K.R., Fazilov I.Yu., Kriminologiya. Toshkent 2015 yil.

Zaripov Z.S., Ismoilov I. Kriminologiya. -T., 1996. -B. 226.