«TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO’NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI»

Main Article Content

Ochilov Iskandar Omongaldi o’g’li

Аннотация:

Mazkur maqolada tarix darslarida pedagogik texnologiyalarni qo’llash orqali
o‘quvchilarda tarixiy voqealarni idrok qilishga yo’naltirish, ularning o’zligini anglash, shaxs
sifatida kamol topishiga yordam beradigan tushunchalar, milliy, umuminsoniy qadriyatlar
ruhida tarbiyalash xususida fikr yuritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Ochilov, I. . (2023). «TARIX DARSLARIDA TAFAKKUR, KO’NIKMA VA MALAKALARNI HOSIL QILISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI». Наука и технология в современном мире, 2(16), 43–46. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/16441

Библиографические ссылки:

www.lex.uz / O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: Huquqbuzarliklar profilaktikasi

to‘g‘risida

Abdurasulova. K.R. Kriminologiya. Toshkent “Adolat” 2007 yil

Axrorov A. va boshqalar Jinoyat-ijroiya kodeksi. T .: O'qituvchi, 2002.-B. 40.

.Ismoilov I., Abdurasulova K.R., Fazilov I.Yu., Kriminologiya. Toshkent 2015 yil.

Zaripov Z.S., Ismoilov I. Kriminologiya. -T., 1996. -B. 226.