OGAHIY HAYOTI VA IJODI

Main Article Content

Jalolov Haqberdi Yunus o’g’li

Аннотация:

O'n to'qqizinchi asrning birinchi yarmi o'zbek adabiyoti, xususan Xorazmda vujudga kelgan adabiy harakatning eng ilg'or vakillaridan biri Ogahiydir. Alohida qayd etish lozimki, Ogahiy o'zining yuksak iste'dodi, sermahsul ijodiy merosi bilan adabiyotimiz tarixida zabardast olim, talantli shoir, yetuk tarixchi, mohir tarjimon sifatida alohida o'rin tutadi.

Article Details

Как цитировать:

Jalolov , H. . (2024). OGAHIY HAYOTI VA IJODI. Наука и технология в современном мире, 3(3), 17–21. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/28592

Библиографические ссылки:

R.Majidiy. Ogahiy lirikasi. — T.: 1961;

S.Dolimov. Ogahiyning hayoti va ijodi. -T.: 1963;

Q.Munirov. Munis, Ogahiy va Bayoniyning tarixiy asarlari. — T.: 1961;

N.Komilov. Ogahiyning tarjimonlik mahorati. — T.: 1970;

M.Safarboev. Ogahiyning ijtimoiy-siyosiy va estetik qarashlari. — T.: 1993;

N.Jumaxoʻja, I.Adizova. Soʻzdin baqolirogʻ yodgor yoʻqdur. — T.: 1995;

Primqulov A. Ogahiy masnaviylari. — T.: 1998;

Atoqli shoir, tarixnavis, tarjimon. Maqolalar. — T.: 1999.

A.Abdugʻafurov. Muhammad Rizo Ogahiy. -T.: Meros, 1999;

M.Matyoqubova. Ogahiy ijodida kichik sheʼriy janrlar. — T.: 2000;

Q.Sultonova. Ogahiyning „Gulshani davlat“ asari adabiy manba sifatida. -T.:2000;

T.Matyoqubova. Ogahiy sheʼriyatida anʼanaviy obrazlar talqini. -T.: 2001.