«Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.

Опубликован: 2024-03-05

БАНК ТИЗИМИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИДАГИ МАВЖУД НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР

Хайдарова Ферузахон Хамидовна, Вахабова Муножоат Абдурахмановна

4-12

2024-03-04

YANGI O‘ZBEKISTONDA – YANGI BAHOLASH TIZIMI

Bekdurdiyev Zufarbek Shodlik o‘g‘li

13-14

2024-03-05

OGAHIY HAYOTI VA IJODI

Jalolov Haqberdi Yunus o’g’li

17-21

2024-03-09

ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ИШТИРОКИНИНГ ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИ (ЁШЛАР ҚАТЛАМИ МИСОЛИДА)

Атамуратова Дилафруз Рашидовна, Мадаминов Жайхунбек Хушнудбекович

24-29

2024-03-11

МАРКАЗИЙ СУҒДНИНГ МУДОФАА ИНШООЛАРИ

Аҳмадалиев Камрон Тўхтасин ўғли, Болтаев Бобир Бахтиёрович

30-31

2024-03-11

BODRINGNING OZUQAVIY AHAMIYATI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

Allamjarova Gulbaxar Axmedovna , Erejepova Gulbaxar Tajetovna

46-47

2024-03-19

UNDALMALARNING SEMANTIK-STILISTIK VAZIFASI

Kosimbetova Aygul Yesbosinovna

58-59

2024-03-25

JER RESURSLARÍNAN PAYDALANÍWDÍ BASQARÍW USÍLLARÍ

Patualiyeva Qurbangul Begaliyevna

81-83

2024-03-31

USING GAMES IN TEACHING SPEAKING

Dilbar Palimbetova , Nadira Adilova , Nazira Naimova

84-86

2024-03-31

KOMPYUTER TARMOQLARIDA TRAFIKNI FILTRLASHNING INTELEKTUAL USULLARI VA ALGORITMLARI TAHLILI

Samarov X. K., Teshaboyeva G.Q., Tursunov Bekzod Axrorovich

87-89

2024-03-31

PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION

Madadjon O‘ktamov , Alijon Muhammadiyev, Shukurullo Aliqulov

90-92

2024-03-31

BIOINFORMATIKADA GENOMIK MA’LUMOTLAR TAHLILI VA AMALIYOTI

Qobilova Gulchiroy Akramovna, Yusupova Marjona Avaz qizi, Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

95-98

2024-03-31