Том 1 № 27 (2022): Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot

В целях обеспечения реализации задач, предусмотренных Указом Президента Республики Узбекистан от 2 марта 2020 года «О Государственной программе Года науки, просвещения и цифровой экономики» «Инновационная академия РНЦ «Научные исследования Центр поддержки (Свидетельство №1415 Агентства по развитию информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан и ISSN 2181-2020, сайт www.innacademy.uz) «В современном мире Инновационные исследования: теория и практика научная, дистанционная, онлайн-конференция будет объявлена.

Опубликован: 2022-11-14

POWERLIFTING SPORT TURI VA UNING O'ZBEKISTONGA KIRIB KELISHI.

Jumayev Sirojiddin Saydullo o‘g‘li

4-6

2022-11-14

FEATURES OF NEUROLOGICAL COMPLICATIONS AFTER KOVID 19 INFECTION

Dilfuza Abdukadirova , Saidahmadkhon Akmaljon o’g’li, Shohrukhbek Mamasoliev

20-24

2022-11-16

PROBLEMS OF TECHNICAL TERMS TRANSLATION

S.SH. Musurmonov, U.F. Egamberdiyev, I. I. Ismatullaeva

28-31

2022-11-16

MULK HUQUQI, UNING ELEMENTLARI VA VUJUDGA KELISH ASOSLARI

Xalilov Shaxzod Majid o’g’li

32-34

2022-11-18

FUQAROLIK-HUQUQIY JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Malikov Sharifjon O’ktam o’g’li

38-41

2022-11-18

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ.

Урозалиев Суннат Юсупжон угли, Иргашев Отабек Хушвахтович, Абдурасулова Тожихол Рамазановна, Холбоев Норбек Алиниезович

51-54

2022-11-18

TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING TUTGAN O‘RNI

O‘zbekxonov Saidazimxon Vafoxon O‘g‘li, Qoʻldoshov Ramazon Bahodir oʻgʻli

59-62

2022-11-18

ELEKTRON PULLAR VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Abdumalikov Zafar Erkin o’g’li

63-66

2022-11-18

TA’MAGIRLIK- KASBGA, MIJOZGA, G‘URURGA XIYONAT

SIDDIKOVA FERUZAXON MUROTJONOVNA

97-101

2022-11-21

ЯТРОГЕНИЯ БЫЛА И ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Р.А.Азизова, Шералиев Илёсжон Иброхим ўғли, Холиева Нигора Худайбердиевна, Х.Э.Дадамухамедова

118-124

2022-11-24

ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ

Сайфиддинов Осимхон Обиддин ўғли, Юсупов Исроил Убайдулло ўғли

129-132

2022-11-26

SHINA VA REZINA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH ORQALI SIFATLI REZINA MAHSULOTLARINI OLISH.

Eshmurodov Xurshid Esanberdiyevich, Xushbaqov Ibrohim Bahodir o’g’li, Safarov Azamat Mamatali o’g’li, Madiyev Azizbek Mamasoat o’g’li

161-164

2022-11-29

ORGANIK CHIQINDILARDAN BIOGAZ ISHLAB CHIQARISH

Eshmurodov Xurshid Esanberdiyevich, Madiyev Azizbek Mamasoat o’g’li, Xushbaqov Ibrohim Bahodir o’g’li, Yusupova Sevara Rustam qizi

165-167

2022-11-29

MO’G’ULLARNING MOVAROUNNAHR, XORAZM VA XUROSONGA QILGAN HARBIY YURUSHLARI

Panjiyev Jamshid, Nuriddinova Rohila, Mo’minova Iroda

153-160

2022-11-29

БЎЁҚ- СЕЗГИР ҚУЁШ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПИ

Жалматова Г.С., Шукуров Д.Х.

171-173

2022-11-30

TAʻLIM VA TARBIYA JARAYONIDA MOSLASHUVCHANLIK TUSHUNCHASI TALQINI

Dehqonova Muborakxon Gʻiyosiddinovna, Gʻulomnazarova Ozoda Qahramon qizi

174-177

2022-11-30

TA’LIM BARCHA UCHUN. INKLUZIV TA’LIM MUQARRAR TA’LIM

Dehqonova Muborakxon G’iyosiddinovna, Fayzullayeva Robiya Xurshid qizi

178-182

2022-11-30

Показать все выпуски