NIKOLAY ALEKSANDROVICH MAYEV VA UNING SURXON VOHASI TARIXINI O‘RGANISHDAGI O‘RNI

Main Article Content

Begaliyeva Mexriniso Olimnazarovna
Elmurodov Nodirbek Nurbek o‘g‘li

Аннотация:

Ushbu maqolada XIX asrning 70-yillari Surxon vohasida ilmiy faoliyat olib borgan Nikolay Aleksandrovich Mayev ekspeditsiyasi haqida bayon etiladi. Bu ekspeditsiya Surxon vohasining Buxoro amirligiga tarkibida qanchalik ahamiyatga ega ekanligini va Hisor, Darband, Ko‘lob bekligini ijtimoy-iqtisodiy hayoti haqida ma’lumotlar beriladi.

Article Details

Как цитировать:

Begaliyeva , M. ., & Elmurodov , N. . (2024). NIKOLAY ALEKSANDROVICH MAYEV VA UNING SURXON VOHASI TARIXINI O‘RGANISHDAGI O‘RNI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(3), 18–21. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/28620

Библиографические ссылки:

Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. – Санк-Петербург, 1879. С. 180. Buxoro xonligi ocherklari. Rus tilidan Ismoil Botirov tarjimasi.-Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. –

Маев Н.А. Гиссарской экспедиции // Tуркестанский сборник. 1875 г. Т. 118. – С. 245.

Маев Н.А. Тупаланг // Туркестанские ведомости, 1876 г., № 6.

Hissar and Kulab. By N.Mayef // The geographical magazine. 1876. December. №1 // Tуркестанский сборник. Т.193. – С. 329–330.