«Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.

Опубликован: 2024-03-05

КАНПИРАК ДЕВОРИ ТАРИХИ

Ҳожимуродов Олтинбек, Болтаев Бобир Бахтиёрович

9-13

2024-03-05

NIKOLAY ALEKSANDROVICH MAYEV VA UNING SURXON VOHASI TARIXINI O‘RGANISHDAGI O‘RNI

Begaliyeva Mexriniso Olimnazarovna, Elmurodov Nodirbek Nurbek o‘g‘li

18-21

2024-03-11

MUXAMMASLARDA BADIIY SAN’ATLAR

Dilmurod Asqarov

41-43

2024-03-13

ROBOTOTEXNIKADA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH USLUBLARI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li, Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi , Negmatova Sevinch Ergash qizi

47-50

2024-03-13

TUYABO’GUZ SUV OMBORIDA AFRIKA LAQQA BALIG’INI QAFASLARDA YETISHTIRISH SAMARADORLIGI

Yaxshibekov G’R., Mullabayev N.R., Aliyarov P.H., Ayasov X.G’.

51-53

2024-03-15

KLARIY LAQQASI LICHINKALARINI MAVSUMDAN TASHQARI TIRIK OZUQA ORGANIZMLARI BILAN PARVARISHLASH SAMARADORLIGI

Yaxshibekov G’R., Aliyarov P.H., Mullabayev N.R., Ayasov X.G’

54-56

2024-03-15

BADIIY ADABIYOTNING LINGVOKULTUROLOGIK ASOSLARI

Raimjanova Nilufar Xasiljanovna

63-65

2024-03-18

O‘ZBEK MUSIQASIDA DOIRA CHOLG‘USINING O‘RNI

Tо‘rayev Qahramon Fayzullayevich

66-68

2024-03-18

SAMARQAND VA BUXORO BUYUK SIYMOLAR YURTI

Xolisa erkin qizi Hayotova

87-93

2024-03-25

TOSHKENTDAGI HAVONING TARKIBI VA INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI

Hamdullayev Samandar Obid o‘g‘li, Ayitboyeva Muxayyo Davronbek qizi

94-95

2024-03-26

YASHIL YECHIMLAR UCHUN YOSHLAR INNOVATSIYALARI

Ko’charova Madina Shaydulla qizi, Qarshiyev Nurmuhammad Olimjonivich

101-102

2024-03-27

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI

Shamsiddinov G‘iyosjon Husniddin o‘g‘li, Murodulloyeva Jasmina Najim qizi, Turayeva Durdona Abdig‘ani qizi

103-106

2024-03-31

NOK (PYRUS) MEVALI EKININI YETISHTIRISH

Abduraimov Davronbek Ulug‘bek o‘g‘li, Jumayev Ruslan Rajab o‘g‘li

114-116

2024-03-31

VEB-SAYT YARATISH ASOSLARI VA VEB-SAYTLARNI TA’LIMDA QO’LLANILISHINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Tursunova Luiza Komilovna, Roʻziqulova Marjona Jonuzoq qizi

117-120

2024-03-31

RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA KRITIK MUAMMO VA MEXANIZMLAR

Yusupova Marjona Avaz qizi, Omonova Mohichehra Isoq qizi, Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

121-124

2024-03-31