O‘ZBEK MUSIQASIDA DOIRA CHOLG‘USINING O‘RNI

Main Article Content

Tо‘rayev Qahramon Fayzullayevich

Аннотация:

Mazkur maqolada doira cholg‘usining o‘zbek musiqasidagi o‘rni haqida ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, o‘zbek musiqa ijrochiligida keng qo‘llaniluvchi doira cholg‘usining tarixi haqida so‘z yuritiladi.

Article Details

Как цитировать:

Tо‘rayev Q. . (2024). O‘ZBEK MUSIQASIDA DOIRA CHOLG‘USINING O‘RNI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(3), 66–68. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/28944

Библиографические ссылки:

Akbarov I.A. “Musiqa lug‘ati”. G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. 1987.

Begmatov S, Matyoqubov M. “O‘zbek an’anaviy cholg`ulari” – Toshkent: “Yangi nashr” nashriyoti, 2008-y.

Madrimov B. “O`zbek musiqa tarixi”. O‘quv qo‘llanma. - Тoshkent: “Barkamol fayz media”, 2018-y.

Samadov R. “An’anaviy doira ijrochiligi” – Toshkent: “Bilim” nashriyoti, 2004-y.

Vizgo T.S. “O‘rta Osiyo musiqa cholg‘ulari”. Tarixiy ocherk. M. 1980. Avdeyeva L. “O‘zbek milliy raqsi tarixidan” – Toshkent: 2001 y.