NOK (PYRUS) MEVALI EKININI YETISHTIRISH

Main Article Content

Abduraimov Davronbek Ulug‘bek o‘g‘li
Jumayev Ruslan Rajab o‘g‘li

Аннотация:

Nok o‘ziga hos nafis hidi va ta’mi bilan o‘ziga xos o‘ringa ega. Ushbu maqolada mamlakatimizda bugungi kunga nokni yetishtirish va saqlash bo‘yicha ma’lumotlar yoritilgan. Unga asosiy tushunchalar shundan iboratki, nok hosildorligi bo‘yicha olmadan keyin turuvchi mevali daraxt hisoblansa, boshqa o‘rinlarda nok navlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Ключевые слова:

Article Details

Как цитировать:

Abduraimov, D. ., & Jumayev , R. . (2024). NOK (PYRUS) MEVALI EKININI YETISHTIRISH. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(3), 114–116. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/29446

Библиографические ссылки:

Эгамбердиев П., Абдураимов Д. УЗУМНИНГ КИШМИШБОП НАВЛАРИНИ ЎСТИРИШ УСУЛИНИ УЗУМНИНГ ҲОСИДОРЛИГИГА БОҒЛИҚЛИГИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 161-164.

Khujakulov F. et al. The dependence of grape feeding on the productivity indicator and harvest quality of rizamat and large dry varieties. – 2023.

Egamberdiev, P., Abdurayimov, D., Khojakulov, F., & Farangiz, N. (2022). Dependence of Bud Loads on Yield Indicators When Growing Grapes White Hussein Variety by Voish Method. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences, 5, 1-3.

Маматова, Ю., & Абдураимов, Д. (2022). УЗУМЧИЛИК МАХСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР ХАМДА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 1023-1025.

Енилеев, Наждат, Шохиста Хужамбердиева, and Даврон Абдураимов. "ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗЕЛЕНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВИНОГРАДНИКАХ НЕОРОШАЕМОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ." Agro Inform 3 (2021): 81-84.

Ungarov A., Xudayberdiev R. IMPROVING INFRARED DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12 Part 2. – С. 230-233.

Egamberdiyev, Po‘latjon, et al. "UZUMNI MUZLATIB ISHLOV BERISHNI SUSLADAGI QAND TARKIBIGA TA’SIRINI O'RGANISH." Евразийский журнал технологий и инноваций 1.6 Part 2 (2023): 127-129.

Ungarov A., Yuldasheva D. EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 17-20.