KLARIY LAQQASI LICHINKALARINI MAVSUMDAN TASHQARI TIRIK OZUQA ORGANIZMLARI BILAN PARVARISHLASH SAMARADORLIGI

Main Article Content

Yaxshibekov G’R.
Aliyarov P.H.
Mullabayev N.R.
Ayasov X.G’

Аннотация:

2023-yil fevral oyida Toshkent davlat agrar universiteti laboratoriyasida konteynerlarda tirik ozuqa organizmlaridan biri auloforus chuvalchangi parvarishlanib olingan biomassa bilan laqqa lichinkalari parvarishlash bo’yicha  tajriba olib borildi. Tajriba 15 kun davom etdi va bu vaqtda auloforus bilan boqilgan lichinkalar o’sish surati va vazni bo’yicha nazoratga nisbatan yuqori ko’rsatkichlarni ko’rsatdi.Tajriba muhitidagi harorat, suvdagi erigan kislorod miqdori bir hilda ushlab turildi. Tajribada auloforus chuvalchanglari sun’iy laboratoriyada yetishtirildi.

Article Details

Как цитировать:

Yaxshibekov, G., Aliyarov , P., Mullabayev , N., & Ayasov, X. (2024). KLARIY LAQQASI LICHINKALARINI MAVSUMDAN TASHQARI TIRIK OZUQA ORGANIZMLARI BILAN PARVARISHLASH SAMARADORLIGI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(3), 54–56. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/28870

Библиографические ссылки:

Власов, В. А. Выращивание клариевого сома (Clarias gariepinus Burchell) при различных условиях содержания и кормления / В. А. Власов // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2014. – № 5. – С. 23–32.

Власов, В. А. Какие комбикорма лучше усваивает клариевый сом / В. А. Власов // Комбикорма. – 2012. – № 5. – С. 67–69.

Денисенко, О. С. Садковое выращивание африканского клариевого сома (Clarias garieppinus) на территории Краснодарского края / О. С. Денисенко // Фундаментальные и прикладные