DAVLAT XARIDLARIDAGI TEXNOLOGIK YANGILIKLAR SAMARADORLIK VA SAMARADORLIK UCHUN RAQAMLI YECHIMLARDAN FOYDALANISH

Main Article Content

Jumaniyazov Dostonbek Rustamovich

Аннотация:

Ushbu ilmiy maqola davlat xaridlari sohasidagi texnologik yangiliklarning transformatsion salohiyatini o'rganadi. Elektron xaridlar platformalari, blockchain texnologiyasi va sun'iy intellekt kabi raqamli echimlar samaradorlikni oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi va davlat xaridlari jarayonida qaror qabul qilishni yaxshilashi mumkinligini o'rganadi. Maqolada, shuningdek, ushbu yangiliklarni qabul qilish va amalga oshirish bilan bog'liq muammolar va xatarlar, shuningdek, muvaffaqiyatli integratsiya strategiyalari muhokama qilinadi. Amaliy tadqiqotlar va empirik dalillarni tahlil qilib, ushbu maqola davlat xaridlarida raqamli echimlardan foydalanishning afzalliklari va oqibatlari to'g'risida tushuncha beradi.

Article Details

Как цитировать:

Jumaniyazov, D. . (2024). DAVLAT XARIDLARIDAGI TEXNOLOGIK YANGILIKLAR SAMARADORLIK VA SAMARADORLIK UCHUN RAQAMLI YECHIMLARDAN FOYDALANISH. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 3(3), 36–40. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/28712

Библиографические ссылки:

"Digital Transformation in Public Procurement: A Systematic Literature Review" by L. Papadaki and I. Manikas.

"The Impact of E-Procurement on Public Procurement Performance: An Exploratory Study" by A. Abbasi, et al.

"Blockchain Technology in Public Procurement: Benefits and Challenges" by C. Özdemir and R. Çakır.

"Digital Procurement: The Key to Unlocking the Value in Public Sector Purchasing" by D. Baldwin

European Commission - Public Procurement: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Набижонов, О., Шавкатова, Ш. ., & Сатторова , С. . (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(7), 27–29. извлечено от https://in academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918

Атаджанова , З., Муродов , А., & Набижонов , О. Г. (2022). ТРАНСПОРТ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ САМАРАДОРЛИК . Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(4), 74–82. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1356

Otabek Ganiyevich Nabijonov, & Sh. A. Kholbutaeva (2022). THE ROLE OF CONSULTING IN THE MODERN MARKET ECONOMY. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 5-8.

Ugli, A. S. O., Ganiyevich, N. O., Ugli, Y. S. Z., & Ugli, K. R. A. (2021). About how cheap (actually very expensive) loans may not enrich the poor. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2191-2193.

Shavkatova , S. ., & Nabijonov , O. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING AHAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088

Отабек Ганиевич Набижонов, Зохиджон Раббимқул Ўғли Хужамқулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.

Nabijonov Otabek Ganiyevich, & Shavkatova Shakhnoza Pulot Qizi. (2021). THE ROLE OF UNIVERSITIES IN BUILDING A REGIONAL INNOVATION SYSTEM. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 102–106. https://doi.org/10.5281/zenodo.5709174

Akhmadbek Bakhtiyorov. (2023). ACCELERATING EXPANSION OF DIGITALIZED HIGHER EDUCATION SYSTEMS FOR CREATING BETTER LEARNING CONDITIONS WORLDWIDE. Open Access Repository, 4(3), 916–919. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TVUS8

Rasulova, N. N., Primova, A. A., & Khudayarova, M. M. (2020). Small business and private enterprise as a priority for the further development of Uzbekistan. European research, (6), 64.

Bakhtiyorov, A. (2023). ECONOMIC SIDE EFFECTS OF OPEN MARKET SYSTEM TO DEVELOPING COUNTRIES. Solution of social problems in management and economy, 2(8), 9-11.