NEMIS VA UZBEK TILLARIGA OID TARJIMA LUG’ATINI TUZISHNING LINGVISTIK ASOSLARI

Main Article Content

Askarjon Ostanov Nuriddinovich

Аннотация:

Nemis va o‘zbek tillari uchun tarjima lug‘atini tuzish tilshunoslik tamoyillarini chuqur tushunishni talab qiladi. Jarayon har ikki tilning nuanslarini qo'lga kiritishda aniqlik va keng qamrovlilikni ta'minlash uchun tafsilotlarga sinchkovlik bilan e'tibor berishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada biz ushbu tillar uchun tarjima lug'atini tuzishning muhim jihatlarini ko'rib chiqamiz, lingvistik nozikliklar va tamoyillarni o'rganamiz.

Article Details

Как цитировать:

Ostanov , A. . (2023). NEMIS VA UZBEK TILLARIGA OID TARJIMA LUG’ATINI TUZISHNING LINGVISTIK ASOSLARI. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(13), 7–9. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/22764

Библиографические ссылки:

Ferguson C.A. Xushmuomalalik formulalarining tuzilishi va ishlatilishi // Jamiyatdagi til.5. - Nyu-York, 1976.-P. 137-151.

Geeraerts D., Grondelaers S. G'azabga qarab:Madaniy an'analar va metaforik naqshlar // Til va Dunyoning kognitiv konstruksiyasi. - Nyu-York: Mouton de

Grunter, 1995.-P. 153-181.

Grice H.P. Mantiq va suhbat // Sintaksis va semantika.3. Nutq harakatlari. - Nyu-York: Akademik matbuot, 1975.-P.41-58.

Gruber J. Leksik munosabatlarni o'rganish. - Bloomington, 1965 yil. 420 b.