ОЗОДЛИКДАН МАҲРУМ ЭТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН ЖАЗОЛАРНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ЎРНИ

Main Article Content

Корабаев Рустам Хатамович

Аннотация:

Ушбу мақолада, жазоларни декриминализация қилиш тушунчаси, судлар томонидан озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни қўллаш имкониятини ошириш, мазкур тоифадаги жазоларни ижро этиш тизимидаги ўзгаришлар ҳамда Пробация хизмати фаолияти ҳақида сўз юритилади.

Article Details

Как цитировать:

Корабаев, Р. . (2024). ОЗОДЛИКДАН МАҲРУМ ЭТИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН ЖАЗОЛАРНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ЎРНИ . Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(3), 22–26. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29140

Библиографические ссылки:

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси 2017 йил 22 декабрь Тошкент шаҳри.

“Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ–4006- сон қарори 2018 йил 7 ноябрь Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси 2020 йил 29-декабрь Тошкент шаҳри.

“«Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-158-сон Фармони 2023 йил 11 сентябрь Тошкент шаҳри.

“Ички ишлар органлари пробация хизмати фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2020 йилнинг 14 февраль 84-сон қарори

Абдурасулова К.Р, Салаев Н.С, Каракетова Д.Ю. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни декриминализация қилиш муаммолари. Монография. – Т: Noshir, 2014.

Жиноятларни квалификация қилиш - бу содир этилган килмиш белгилари билан Жиноят кодекси Махсус қисмида назарда тутилган жиноят таркиби белгиларининг бир-бирига тўлиқ мос келишини аниқлаш ва юридик жиҳатдан мустаҳкамлашдир (Жиноят хуқуқи. Махсус кисм: Дарслик / Р. Кабулов ва бошқ. Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т: Узбекистон Республикаси ИИВ Академияси. 2014.

Д.Н.Умаралиева //Озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро қилишда пробация хизматининг ўрни ва бугунги кундаги мавжуд айрим муаммолар //. “PEDAGOGS” international research journal. –Т., Volume-25, Issue-1, January - 2023.