«Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.

Опубликован: 2024-03-05

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li, Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi , Negmatova Sevinch Ergash qizi

13-15

2024-03-13

O’ZBEK SHOIRASI NODIRABEGIM

Z. Yu. Esonov, S. Ma’murova

19-21

2024-03-22

УСУЛ АЛ-ФИҚҲ ИЛМИННГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА ШАКЛЛАНИШИ

Абдувоҳид Аҳмадалиев Маҳаматазимович

27-29

2024-03-26

MARKAZIY OSIYO VA YEVROPA O'RTASIDAGI SIYOSIY MUNOSABATLAR

Tilavov Ulug’bek G’ulom o’g’li

30-32

2024-03-29

CHILLA DAVRI FIZIOLOGIYASI

D. Khudayarova, Ch. Usmonova, Sh. Xusenova

43-45

2024-03-31

TA’LIM TIZIMIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA INTEGRATSIYALASH MASALALARI

O‘ktamov Madadjon, Toshpo‘lotova Jasmina, Musurmanova Yayra

46-49

2024-03-31