Том 2 № 4 (2023): «Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar»

Опубликован: 2023-03-11

O‘ZBEK TILIDA FRAZEOLOGIYA MASALALARINING TADQIQIGA DOIR

Turaboyeva Lobar Quramboyevna

15-18

2023-03-10

JADIDCHILIK HARAKATINING MОHIYATI, MAQSADI VA YO’NALISHLARI

Gulboyev Husan Shokir og’li

19-20

2023-03-12

IMPROVING THE LEVEL OF LISTENING IN PRАCTICE

Pаrmonovа Shаxnozа Shаvkаtovnа

37-43

2023-03-16

KONSEPT XUSUSIDA BA’ZI MULOHAZALAR

Gulbahor Nuriddinovna Abdullayeva

63-66

2023-03-18

FORMING CREATIVE SKILLS AND PROFESSIONAL CULTURE IN FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Avlaev Orif Umirovich, Qurbanova Mashhura Zafar kizi, Nurullaeva Surayyo Akhmadjon kizi, Musabekova Anara Kanat kizi

67-71

2023-03-20

THE PROBLEM OF TEACHER-STUDENT INTERACTION IN PRIMARY GRADES

Avlaev Orif Umirovich, Xasanova Zilola Komiljon kizi, Saitova Komila Gulom kizi

72-77

2023-03-20

AUTHOR MARKS IN EXTREMIST TEXT

Abror Kurbonmuratov Abdurashidovich

78-82

2023-03-20

TO CREАTE CОNDITIОN FОR LАNGUАGE LEАRNERS

Ummаtоv Bаkhtiyоr

83-84

2023-03-23

Показать все выпуски