Том 1 № 6 (2023): Молодые ученые

Мы рады сообщить вам, что Центр поддержки исследований «Innovative  Academy» организовал Республиканская конференция «Молодые ученые». Это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований.

Опубликован: 2023-06-02

KASBIY O’Z – O’ZINI ANGLASH VA KASB TANLASH

Tuygunova Nilufar Bolibekovna

4-6

2023-06-01

TARBIYA DARSLARIDA O’QUVCHILAR DIQQATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRIB BORISH YO’LLARI

Ro’yab Xolliyeva Bahodir qizi, Norboboyeva Shohista

7-9

2023-06-01

ILDIZMEVALAR KLASIFIKATSIYASI VA ULARNING AHAMIYATI

Temirova.M.U, Zayobiddinov.T.M

10-14

2023-06-02

ILDIZMEVALAR KLASIFIKATSIYASI VA ULARNING AHAMIYATI

Mamasodiqova M.M, Abdulhamidova Z.X

15-20

2023-06-02

OOMITSETLAR (OOMYCETES) SINIFI TASNIFI. SAPROLEGNIYANAMOLAR TARTIBI

Komilova Arofatoy Kozimjon qizi, Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi, Tojiboyev Murodali Umaraliyevich

21-23

2023-06-02

ZIGOMITSETLAR (ZYGOMYYCETES) SINFI VAKILLARI KO’PAYISHIDAGI O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi, Komilova Arofatoy Kozimjon qizi, Tojiboyev Murodali Umaraliyevich

24-27

2023-06-02

ҚУРИЛИШ ЮКЛАРИ ВА ТРАНСПОРТ ТУРЛАРИ

Усманов Темурмалик Яхёхон ўғли , Абдумуталиев Алишер Абдулатиф ўғли , Эркинов Муҳаммадюсуф Абдусамад ўғли , Одилов Иброҳим Илҳомжон ўғли

28-33

2023-06-04

IMPROVING COMMUNICATIVE LANGUAGE SKILLS THROUGH ROLE PLAYING ACTIVITY

Xojiakbarov Muhammadjon Raufjon o’g’li

38-41

2023-06-04

“XORAZMDAGI URF-ODATLAR VA MAROSIMLARNING AHAMIYATI”

Rajabboyeva Sevinch Murod qizi, Tursunova Nasiba Hamroyevna

45-49

2023-06-04

TERMINOLOGIYA SOHASI BO‘YICHA OLIB BORILGAN IZLANISHLAR

Pirmatova Dilorom Ulug‘bek qizi

50-53

2023-06-04

SECOND LANGUAGE TEACHER EDUCATION

Ziyatov Akmal Tursunovich

58-62

2023-06-05

KIMYO DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Qahharov Abduraxim Abdubannayevich, Djurayeva Dildora Umarjonovna

66-72

2023-06-05

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ

Qahharov Abdurahim Abdubannayevich, Джураева Дилдора Умаржоновна

73-77

2023-06-05

ADEQUATE TRANSLATION

Inomova Sug’diyona, Vallamatova S.S

78-79

2023-06-05

INTERACTIVE TEACHING ACTIVITIES FOR INTERACTIVE CLASSROOMS

Tojiboyeva Dilnoza Abdullajonovna

80-82

2023-06-05

С.АЙНИЙ АСАРЛАРИ ТАРЖИМАСИНИНГ ЛЕКСИК ЁНДАШУВЛАРИ

Тохирова Сарвиноз Хусеновна

83-87

2023-06-05

THE ROLE OF FAIRY TALES IN THE TEACHING OF ENGLISH

Temirova Dilfuza Ziyodullayevna, Saidehsonova Qamaraxon Usmonovna

88-89

2023-06-05

THE IMPORTANCE OF ASSESSMENT, AND ITS IMPACT IN LEARNING PROCESS

Bozorova Husnnora Bahrillo qizi, Shaxnoza Rustamova Aripovna

90-94

2023-06-06

XUSUSIY TADBIRKORLIK VA MULK HUQUQINING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI

Mirabdullayev Xusan Toxir o‘g‘li

100-102

2023-06-06

MAJBURIY MEHNAT VA UNGA QARSHI KURASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Maxpirova Marxabo Xudoyberdiyevna

103-105

2023-06-06

O‘ZBEKISTONDA ADVOKATURA: KECHA VA BUGUN

Qodirova Go‘zal Qodir qizi

111-113

2023-06-06

MAJBURIY MEHNAT BO‘YICHA HALQARO QONUNCHILIK TIZIMI

Umarov Oybek Maxamadamin og‘li

120-122

2023-06-06

MAJBURIY MEHNAT BO‘YICHA MILIY QONUNCHILIK

Mirzaboyeva Zulxumor Tolibjonovna, Mirzaboyeva Zulxumor Tolibjonovna

128-130

2023-06-06

Показать все выпуски